NL | DE
Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Offerte
 
Genoemde prijzen zijn exclusief brandstof, olie, brug-, sluis- of havengelden;

 
50% aanbetaling bij opdracht;

 
Indien overnachten aan boord niet mogelijk is berekenen wij hotelkosten;

 
Alle kosten gemaakt ten behoeve van de verplaatsingsopdracht komen voor rekening van de opdrachtgever;

 
Na uitvoering van de opdracht zendt BootVerplaatsService.nl een gespecificeerde nacalculatie.

 
Veiligheid en annuleren van de opdracht
 
De opdrachtgever verklaart dat het schip in een dusdanige staat verkeerd dat het de geplande vaarroute kan afleggen;
 
 
Als gedurende de inspectie of tijdens de reis blijkt dat het schip of onderdelen daarvan, naar het oordeel van de schipper een veilige vaart belemmeren, dan dient de opdrachtgever dit te repareren of akkoord te gaan dat de schipper dit repareert of laat repareren op kosten van de opdrachtgever;

 
De reis mag door de schipper worden afgebroken indien hij oordeelt dat het schip niet veilig is. In dat geval blijft de dagvergoeding van de bemanningsleden plus alle gemaakte onkosten, plus de te maken reiskosten terug naar de woonplaats van de schipper en bemanning verschuldigd. Dit is ook het geval als de opdracht om wat voor een reden ook door de opdrachtgever geannuleerd of afgebroken wordt;

 
Recent gekeurde veiligheidsmiddelen dienen aan boord te zijn.

 
Verzekering
 
Het schip dient  "all risk" verzekerd te zijn voor schade, diefstal en aansprakelijkheid. De opdrachtgever verklaart dat de verzekeringspolis van het schip ook dekking biedt als het schip door een betaalde schipper met eventueel bemanning wordt getransporteerd/ bevaren/ gebruikt.

 
Schades               
 
De schipper of zijn bemanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of slijtage aan het schip die ontstaat tijdens de delivery. Ook niet voor sleep- of bergingskosten. Als er onderweg schade ontstaat zal de schipper proberen de schade zelf te herstellen. Indien dit niet lukt zal er contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Als het schip door schade niet verder kan varen wordt de dagelijkse vergoeding plus alle gemaakte kosten in rekening gebracht;

 
Een eventueel eigen risico en/of het verlies van no-claim komt voor rekening van de opdrachtgever.

 
Faciliteiten
 
De schipper en bemanning mogen onderweg gebruikmaken van de toilet, douche, kombuis, e.d.;

Wij zullen ervoor zorgdragen dat alles schoon en in oorspronkelijk staat wordt achtergelaten;

Bij meerdaagse reizen verzorgd de opdrachtgever voor voldoende proviand aan boord.

 
Illegale activiteiten
 
De opdrachtgever verklaart dat het transport niet gebruikt wordt voor drugs, smokkel of andere illegale activiteiten. Bij ontdekking door de schipper zal dit bij de autoriteiten worden gemeld.
BootVerplaatsService.nl | Kolonel Michaƫlstraat 14 | 1411 VN Naarden | +31 (0)653 927 137 | info@bootverplaatsservice.nl | KvK 85594474
Terug naar de inhoud